Air Infiltration and Ventilation Centre

The IEA information centre on ventilation related aspects of buildings

Centrum větrání a infiltrace budov

Od roku 2017 Česká republika již není členskou zemí AIVC. Nicméně, ještě v době plného členství se podařilo získat souhlas k překladu významné a velmi užitečné publikace francouzských autorů F.R. Carrié, R. Jobert, V. Leprince: Methods and techniques for airtight buildings. Tento překlad je k volnému stažení z těchto stránek pod názvem: Metody a postupy pro těsnění budov. Současně je k volnému stažení originál této publikace.

Větrání a infiltrace budov představuje velké nároky na energii. Ty se mohou pohybovat mezi 25% až 50% celkové spotřeby energie na vytápění (nebo chlazení) budov. Nevynucená a  příliš velká výměna vzduchu má tudíž velký dopad na celkovou spotřebu energie. Na druhé straně nedostatečné větrání může vést ke zhoršení kvality vnitřního prostředí a následně ke zdravotním problémům.

Návrh optimálního větrání je důležitou součástí celkového návrhu budovy. Tento úkol je však velmi obtížný, zejména z důvodů komplexnosti a charakteru proudění, klimatických změn, způsobu obsazení budovy osobami a emisními charakteristikami znečišťujících látek.

Vědoma si důležitosti větrání z hlediska využití energií ve spojení s kvalitou vnitřního prostředí, Mezinárodní energetická agentura(International Energy Agency - IEA) v roce 1979 odsouhlasila vznik Air Infiltration and Ventilation Centre – AIVC (www.aivc.org a www.aivc.cz).AIVC je tzv. Annex č. 5, řešený pod Implementační dohodou ECBCS - Energy Conservation in Buildings and Community Systems Mezinárodní energetické agentury. AIVC nabízí průmyslu a výzkumným organizacím technickou podporu při návrhu a instalaci optimální větrací technologie. Nabízí řadu služeb a materiálů, včetně database norem a dat o větrání.

AIVC rovněž vytváří sérii „Ventilation Information Papers“ a „Technical Notes“. Rovněž pořádá každým rokem AIVC konference a semináře a publikuje čtvrtletně Newsletter - Air Information Review s CD.

AIVC je jedním ze 7 informačních centre Mezinárodní energetické agentury. V současné době je se svými 10 000 návštěvami měsíčně AIVC webová stránka jedním z největších informačních bodů zaměřených na větrání. To dokládá také skutečnost, že vyhledávač Google  téměř vždy identifikuje AIVC jako primární odkaz při hledání slova „ventilation“ (z celkového počtu cca 60 milionů odkazů).

Zprostředkující organizací AIVC je INIVE eeig (www.inive.org).

Členskými státy AIVC jsou:

Belgium Belgie Česká Republika Francie Dánsko
Japan Japonsko Holandsko Norsko USA
Řecko Korea        

Informace

V průběhu roku 2016 se podařilo zástupcům za českou republiku dojednat volně přístupnou publikaci CR14_Methods and techniques for airtight building, autorů F.R. Carrié, R. Jobert a V. Leprince z francouzského institutu CETE de Lyon, která je volně stažitelná ze stránek www.aivc.cz. Publikace také obsahuje řadu velmi názorných obrázků a fotografií a podrobných popisů, jak se řeší některé kritické detaily těsnosti. Věříme, že i když je publikace v angličtině, si najde cestu k odborníkům na projekci a stavbu vzduchotěsných budov.

Novinky

Nové stránky

Uvolněny: 01.01.2009

Zástupce za ČR

prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc

Adresa:

Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně

Technická 2
616 69 Brno
Česká Republika

Telefon:

(+420) 54114 3271

Fax:

(+420) 54114 3365

Email:

jicha(at)fme.vutbr.cz

Navštěvy

Počet návštěv:

TN57 stažen x

TN63 stažen x

VIP 27 stažen x

BlueBoard.cz